wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Regulamin
Kategorie
Nasze nowości
Kontakt
 • P.P.H.U. PETRI Agnieszka Wasilewska
  Robotnicza 3
  95-015 Głowno
  NIP: 733-127-41-95
 • E-mail:sklep@nakazdaokazje.com
 • Telefon+48(42)30 70 170
  +48 600036880
 • Gadu Gadu48606711
 • Skypenakazdaokazjecom
 • Godziny działania sklepupon. - pt. 10.00 - 18.00, sob. 10.00 - 14.00
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Regulamin

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.


Firma PETRI - P.P.H.U. PETRI AGNIESZKA WASILEWSKA właściciel domen nakazdaokazje.com oraz imprezownia24h.pl. nakazdaokazje.com oraz imprezownia24h.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie nakazdaokazje.com oraz imprezownia24h.pl, prowadzony przez P.P.H.U. PETRI AGNIESZKA WASILEWSKA z siedzibą w Głownie, przy ul. Robotniczej 3,NIP: 7331274195, REGON: 101709507, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@nakazdaokazje.com

SKLEP - punkt odbioru osobistego z siedzibą w Głownie 95-015,ul.Robotnicza 3, oraz sklepy w domenie nakazdaokazje.com oraz imprezownia24h.pl


1. P.P.H.U. PETRI AGNIESZKA WASILEWSKA prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie www.nakazdaokazje.com oraz www.imprezownia24h.pl.

2. Klienci  mają możliwość korzystania z www.nakazdaokazje.com oraz www.imprezownia24h.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w nakazdaokazje.com oraz imprezownia24h.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na www.nakazdaokazje.com oraz www.imprezownia24h.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z P.P.H.U. PETRI AGNIESZKA WASILEWSKA dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których P.P.H.U. PETRI AGNIESZKA WASILEWSKA jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w nakazdaokazje.com oraz imprezownia24h.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a P.P.H.U. PETRI AGNIESZKA WASILEWSKA, której przedmiotem są usługi świadczone przez P.P.H.U. PETRI AGNIESZKA WASILEWSKA, na warunkach
określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w nakazdaokazje.com oraz imprezownia24h.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z nakazdaokazje.com oraz imprezownia24h.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w nakazdaokazje.com oraz imprezownia24h.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych nakazdaokazje.com oraz imprezownia24h.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub faktura. Faktura może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w Punkcie Odbioru Osobistego, którego adres wskazany jest na stronach internetowych nakazdaokazje.com oraz imprezownia24h.pl. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w nakazdaokazje.com oraz imprezownia24h.pl w zakładce  Dostawa.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a P.P.H.U. PETRI AGNIESZKA WASILEWSKA dotycząca zakupu danego produktu w nakazdaokazje.com oraz imprezownia24h.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w nakazdaokazje.com oraz imprezownia24h.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest Punkt Odbioru Osobistego.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach nakazdaokazje.com oraz imprezownia24h.pl, P.P.H.U. PETRI AGNIESZKA WASILEWSKA może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do
niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w nakazdaokazje.com oraz imprezownia24h.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:

- Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach P.P.H.U. PETRI AGNIESZKA WASILEWSKA zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
- Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym P.P.H.U. PETRI AGNIESZKA WASILEWSKA, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

- Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez transferuj.pl – krajowej instytucji płatniczej,
Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna
ul. Św. Marcin 73/6
61-808 Poznań
NIP: 7773061579
REGON: 300878437
KRS: 0000412357
Kapitał zakładowy:  4.798.500,00 PLN (wpłacony w całości)
Nazwa skrócona: KIP SA

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w nakazdaokazje.com oraz imprezownia24h.pl, P.P.H.U. PETRI AGNIESZKA WASILEWSKA zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są do odbioru w Punkcie Odbioru Osobistego w siedzibie firmy

13. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy.

14. P.P.H.U. PETRI AGNIESZKA WASILEWSKA odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że P.P.H.U. PETRI AGNIESZKA WASILEWSKA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez P.P.H.U. PETRI AGNIESZKA WASILEWSKA albo P.P.H.U. PETRI AGNIESZKA WASILEWSKA nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

16. P.P.H.U. PETRI AGNIESZKA WASILEWSKA rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14. dni P.P.H.U. PETRI AGNIESZKA WASILEWSKA nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi P.P.H.U. PETRI AGNIESZKA WASILEWSKA.
W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

17. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

18. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nakazdaokazje.com oraz imprezownia24h.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu nakazdaokazje.com oraz imprezownia24h.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

19. Podane przez Klientów dane osobowe P.P.H.U. PETRI AGNIESZKA WASILEWSKA zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Klient dokonujący zakupu w nakazdaokazje.com oraz imprezownia24h.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w nakazdaokazje.com oraz imprezownia24h.pl.
Adres e-mail będzie przetwarzany przez nakazdaokazje.com oraz imprezownia24h.pl  w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o nakazdaokazje.com oraz imprezownia24h.pl.

20. P.P.H.U. PETRI AGNIESZKA WASILEWSKA  może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach nakazdaokazje.com oraz imprezownia24h.pl.
Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez P.P.H.U. PETRI AGNIESZKA WASILEWSKA, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w nakazdaokazje.com oraz imprezownia24h.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

21. Klient  przy pierwszym logowaniu w nakazdaokazje.com oraz imprezownia24h.pl.  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z P.P.H.U. PETRI AGNIESZKA WASILEWSKA

24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez P.P.H.U. PETRI AGNIESZKA WASILEWSKA w ramach nakazdaokazje.com oraz imprezownia24h.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

26. W momencie zakupu w naszym sklepie kupujący udziela sprzedającemu jednorazowego pełnomocnictwa do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych, paczkomatowych i kurierskich w imieniu kupującego.


ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
P.P.H.U. PETRI Agnieszka Wasilewska,
ul.Robotnicza 3
95-015 Głowno

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

P.P.H.U. PETRI Agnieszka Wasilewska,
ul.Robotnicza 3
95-015 Głowno
sklep@nakazdaokazje.com


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy

........................................................................................, numer

oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru

...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl